Top

Na kontaktoni

na kontaktoni për çdo kritikë, lëvdatë, apo sygjerim. Ju faleminderit!

Emri*

Email*

Komenti

Informata Kontaktuese

info@lirimi.com

Rruga Malishevë - Kijevë km. 2, Malishevë, Kosovë.

www.lirimi.com

044 186002