DURGUTI-E

DURGUTI-E

Kompanisë LIRIMI iu kanë besuar punët për ndërtimin e objektit afarist-banesorë “Durguti-E” në rrugën Lidhja e Prizrenit, Prishtinë. Punët për ndërtimin e objektit janë kryer me sukses si në formën kohore të paraparë në kontratë, poashtu edhe në formën kualitative. Andaj kompaninë LIRIMI e konsiderojmë si një kompani shumë serioze dhe efektive në kryerjen e punimeve ndërtimore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*