KK Klinë

KK Klinë

Kompanisë LIRIMI iu kanë besuar punët në ndërtimin e objektit afarist-banesorë S+P+6+NK, në rrugën Abedin Rexha në Klinë. Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Ambientit ka konstatuar se të gjitha punët në ndërtimin e objektit janë kryer me kualitet dhe sipas normave teknike të parapara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*