Ndërtim

LIRIMI GROUP ka realizuar një sërë projektesh të larmishme dhe specifike, duke ndërtuar objekte të natyrës së shërbimeve, kantiere prodhimi, objekte magazinimi, strehimi, qendra biznesi, objekte dhe ambiente zbavitjeje. Përparësi në historikun e veprimtarisë së sonë i kemi dhënë ndërtesave të banimit residencial. Sot LIRIMI GROUP është ndër kompanitë më prestigjioze në këtë fushë, duke respektuar legjislacionin në fuqi dhe logjikën urbane.