Media

Njoftim rreth COVID-19

Të nderuar klient dhe bashkëpuntorë!

LIRIMI GROUP SHPK njofton se ka ndaluar punën në sektorin e ndërtimit që nga data 15.03.2020 tanimë sektor i ndaluar edhe nga Institucionet e Republikës së Kosovës për shkak të pandemisë COVID-19. Por ne vazhdojmë të operojmë në sektorin e prodhimit pasiqë ne prodhojmë ambalazhe për produkte esenciale siç janë: mielli dhe sheqeri dhe kërkesa për keto produkte është e lartë.

Ne kemi marrur të gjitha masat parandaluese për COVID-19 të rekomanduara nga OBSH, IKSHP duke i njoftuar dhe pajisur të gjithë stafin me mjete mbrojtëse.