BLINI IV

  • Lokacioni

    rr. Venet Bajrami, Mati 1, Prishtinë

  • Sipërfaqja

    16,000 m2

  • Katalogu