KLINA III

Projektuar për të gjeneruar një gjallëri në rrugë, përbërja shumë dinamike e KLINA III qëndron tek kryqëzimi i dy rrugëve shumë të frekuentuara të Klinës.

Me një hapësirë tregtare dhe rezidenciale të mjaftueshme, skema synon të rimarrë një zonë të pazhvilluar më parë dhe prezanton zgjidhje të reja për të jetuar dhe punuar.

Blloku me shtatë kate, përmban dy kate afarizëm dhe 50 apartamente. Llojet e banesave janë në pjesën më të madhe njëkatëshe “përmes banesave” ose apartamente me qoshe, me dy anë, ku banorët kanë një pamje të mrekullueshme nga qendra e qytetit të Klinës.