Kompleksi Blini IV

Objekti MINIMAX

Rreth Projektit

Ndërtimi i vrazhdë i objektit banesorë MINIMAX.

Informata
Madhësia
Lokacioni Arbëri - Prishtinë
InvestitoriMINIMAX
Fillimi i Projektit Prill 2018
Mbarimi i Objektit -
Katallogu

Projekte tjera