LIRIMI GROUP

NDËRTIM

KLINA II

YEAR : 2020 LOCATION : Klinë CATEGORY : Ndërtim CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION :

READ MORE

BLINI 5

YEAR : 2020 LOCATION : Prishtinë CATEGORY : Ndërtim CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION :

READ MORE

BLINI 4

YEAR : 2019 LOCATION : Prishtinë CATEGORY : Ndërtim CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION :

READ MORE

BLINI 3

YEAR : 2016 LOCATION : Prishtinë CATEGORY : Ndërtim CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION :

READ MORE

BLINI 2

YEAR : 2016 LOCATION : Prishtinë CATEGORY : Ndërtim CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION :

READ MORE

BLINI 1

YEAR : 2012 LOCATION : Prishtinë CATEGORY : Ndërtim CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION :

READ MORE

HOTEL SIRIUS

YEAR : 2010 LOCATION : Prishtinë CATEGORY : Ndërtim CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION :

READ MORE

KLINA

YEAR : 2016 LOCATION : Klinë CATEGORY : Ndërtim CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION :

READ MORE