Hotel Sirius

Rreth Projektit

Ndërtimi i vrazhdë i Hotel Sirius Prishtinë.

Informata
Madhësia
Lokacioni Prishtinë
Investitori Monting
Fillimi i Projektit 2012
Mbarimi i Objektit 2012
Katallogu

Projekte tjera