Objekti afarist-banesorë Prishtinë

Rreth Projektit

Objekti afaristo-banesorë ndërtuar në Prishtinë me specifikacion B+P+3. Sipërfaqja e objektit është:

Bodrumi: 138.22㎡
Përdhesa: 141.29㎡
Katet: 755.42㎡
Informata
Madhësia 1034.93㎡
Lokacioni Parku i Qytetit - Prishtinë
Investitori Isa Vokshi
Fillimi i Projektit viti 2002
Mbarimi i Objektit viti 2002
Katallogu

Projekte tjera