Objekti afarist-banesorë Fushë Kosovë 2

Rreth Projektit

Ndërtimi i vrazhdë i objektit afarist-banesorë, si dhe kompletimi i këtyre pozicioneve:

 • Vendosja e dyerve dhe dritareve nga plastika.
 • Kryerja e punëve me mermer dhe granit.
 • Informata
  Madhësia
  Lokacioni Fushë Kosovë
  Investitori ACL
  Fillimi i Projektit 2012
  Mbarimi i Objektit 2013
  Katallogu

  Projekte tjera