Objekti afarist-banesorë Klinë 3

Rreth Projektit

Ndërtimi i objektit afarist-banesorë Klinë.

Informata
Madhësia
Lokacioni Klinë
Investitori
Fillimi i Projektit 2012
Mbarimi i Objektit 2013
Katallogu

Projekte tjera