Objekti afarist-banesorë Klinë

Rreth Projektit

Ndërtimi i vrazhdë i objektit afarist-banesorë në Klinë.

Informata
Madhësia
Lokacioni Klinë
Investitori Benita
Fillimi i Projektit 2009
Mbarimi i Objektit 2010
Katallogu

Projekte tjera