Objekti afarist-banesorë Prishtinë

Rreth Projektit

Ndërtimi i objektit afarist-banesorë Prishtinë.

Informata
Madhësia
Lokacioni Lagja Spitaleve - Prishtinë
Investitori
Fillimi i Projektit 2011
Mbarimi i Objektit 2013
Katallogu

Projekte tjera