Objekti afarist-banesorë Tophane 2

Rreth Projektit

Ndërtimi i vrazhdë i objektit afarist-banesorë, si dhe kompletimi i këtyre pozicioneve:

 • Kryerja e punëve me mermer dhe granit.
 • Informata
  Madhësia
  Lokacioni Lagja Tophane - Prishtinë
  Investitori DURGUTI-E shpk
  Fillimi i Projektit 2012
  Mbarimi i Objektit 2014
  Katallogu

  Projekte tjera