Rezervuari i Ujit – Malishevë

Rreth Projektit

Ndërtimi i rezervuarit të ujit me lokacion në Gajrak, Malishevë, ku ka për qëllim furnizimin me ujë të pijshëm fshatin Banjë, dhe Malishevën. Dimensionet e rezervuarit janë:

Gjatësia: 20m
Gjerësia: 10m
Lartësia: 5m

Informata
Madhësia
Lokacioni Fshati Gajrak - Malishevë
Investitori KK Malishevë
Fillimi i Projektit Dhjetor 2003
Mbarimi i Objektit Mars 2004
Katallogu

Projekte tjera