Salla e Sporteve Malishevë

Rreth Projektit

Ndërtimi i vrazhdë i Sallës së Sporteve në Malishevë.

Informata
Madhësia
Lokacioni Malishevë
Investitori KK Malishevë
Fillimi i Projektit 2012
Mbarimi i Objektit 2012
Katallogu

Projekte tjera