Shkolla në Celinë

Rreth Projektit

Ndërtimi i vrazhdë i shkollës në Celinë, në fillimet e kompanisë sonë.

Informata
Madhësia
Lokacioni Celinë
Investitori Karitasi Gjerman
Fillimi i Projektit viti 2001
Mbarimi i Objektit viti 2001
Katallogu

Projekte tjera