Spitali Gjakovë

Rreth Projektit

Ndërtimi i vrazhdë i Spitalit në Gjakovë.

Informata
Madhësia
Lokacioni Gjakovë
Investitori
Fillimi i Projektit 2002
Mbarimi i Objektit 2003
Katallogu

Projekte tjera