Rreth Nesh

Historiku i kompanisë

Kompania Lirimi filloi punën menjëherë pas lufte me renovimin e shtëpive të shkatërruara nga lufta por zyrtarisht u regjistrua si biznes më 09.10.2000 nga familja Thaçi nga Malisheva.
Në fillimet e saj kompania Lirimi u përball me sfida të shumta si çdo kompani tjetër pas lufte:
Mungesën e investimeve ;
Mungesën e mjeteve të punës ;
Kuadrit profesional – të profilizuar ;
Mungesën e një tregu jo stabil të punës.

Por kompania Lirimi filloi me hapa të ngadalshëm e të sigurt që t’i zhvilloi kapacitetet e saj që më vonë u shëndrruan në primat ndaj firmave tjera. Kompania Lirimi , në fillim punonte në konstruksionet e vrazhda të fushës së ndërtimit si:
Objekte banimi ;
Shkolla ;
Spitale;
Ndërtime të larta.

Në vitin 2003 hapi edhe puntorinë për përpunimin e mermerit dhe granitit gjë që i mundësoj rritjen e kapitalit duke vazhduar me hapjen e punëtorisë tjetër të dyerve dhe dritareve nga plastika dhe alumini në vitin 2005 edhe përkundër këtyre arritjeve solide objektivi i kompanisë Lirimi ishte që t’i rris kapacitetet prodhuese dhe numrin e puntorëve në përmasa rajonale. Kompania jonë në vitin 2006 themeloi edhe sektorin e kryerjes së punëve finale.

Sot kompania jonë ka mbi 100 puntorë me një staf profesional që përfshinë inxhinierë të ndërtimtarisë, ekonomista, konsulent juridik, menaxherë marketingu dhe shumë puntorë të kualifikuar për veprimtarinë e caktuar.

Kompania jonë është inovatore me vizion dhe vlera të përbashkëta. Kultura dhe fryma e punës brenda kompanisë bënë të mundur identifikimin tonë në tregun kosovar si një kompani e orientuar për shërbim të klientit duke i ofruar atij një respekt dhe shërbim shumë të mirë.

Ekip i specializuar


Email adresa:
misin.thaci@lirimi.com
CEO
Misin Thaçi

Misin Thaçi


Email adresa:
hashim.thaci@lirimi.com
President
Hashim Thaçi

Hashim Thaçi


Email adresa:
amrush.bajrami@lirimi.com
Menaxher i Përgjithshëm
Amrush Bajrami

Amrush Bajrami


Email adresa:
besim.thaci@lirimi.com
Menaxher i Prodhimit
Besim Thaçi

Besim Thaçi


Email adresa:
valdet.thaci@lirimi.com
Menaxher i sektorit të ndërtimit
Valdet Thaçi

Valdet Thaçi


Email adresa:
ermir@lirimi.com
Menaxher i Marketingut
Ermir Thaçi

Ermir Thaçi


Email adresa:
mufail.paqarizi@lirimi.com
Kontabilist
Mufail Paqarizi

Mufail Paqarizi


Email adresa:
shkelzen.bajraktari@lirimi.com
Inxhinier i Ndërtimtarisë
Shkelzen Bajraktari

Shkelzen Bajraktari


Email adresa:
lirim@lirimi.com
Arkitekt
Lirim Thaçi

Lirim Thaçi

Hashim Thaçi

Fjala e Presidentit

Kur filluam të bëjmë hapat e parë për të vënë themelet e ndërmarrjes, kemi menduar se rruga që të dërgon drejtë suksesit është e mundimshme dhe shumë e gjatë. Ne zgjodhëm këtë rrugë dhe ishim të bindur se me punë dhe përkushtim arrihet gjithçka që njeriu planifikon dhe ka para vetës.

Ne kemi zgjedhur rrugën që na ka dërguar dhe na dërgon drejtë suksesit me kualitetin e lartë të punës. Ne vërejtëm se puna me kualitet është kushti themelor i biznesit, pra pa kualitet të lartë në punë nuk ka sukses biznesi.
Mendja njerëzore është e hapur për ndryshime, e cila në pengesa gjenë rrugë për përmirësime, që është hapi i parë i madh në avancimin e konceptit se pa kualitet nuk ka biznes te sukseshëm. Kemi zgjedhur kualitetin si resurs që e udhëheqim ndërrmarrjen në më shumë se një dekadë.

Në ndermarrjen tonë gjithnjë kanë përparësi ata që kanë afinitet dhe krijojnë një rrugë më të shpejtë për arritjen drejte suksesit dhe kualitetit të punës.

Rreth Nesh

Filozofia e biznesit

Filozofia e ndërmarrjes tonë është ajo e një ndërmarrje te suksesshme, që operon me dinjitet dhe ndershmëri për realizimin e projekteve të mëdha në lëmin e ndërtimtarisë. Këtë e kemi dëshmuar në realizimin e shumë projekteve të llojeve të ndryshme në Republikën e Kosovës. Kompania jonë është inovatore me vizion dhe vlera të përbashkëta. Kultura dhe fryma e punës brenda kompanisë bënë të mundur identifikimin tonë në tregun kosovar si një kompani e orientuar për sherbim të klientit duke i ofruar atij një respekt dhe shërbim shumë të mirë.

Misioni ynë është që të bëjmë diferencën përmes cilësisë së punës në marëdhëniet me partnerët më prestigjiozë, të huaj dhe vendor. Në projekte ambicioze dhe moderne, në raporte të sinqerta me klientët, dhe me partnerët tonë. Misioni ynë bazohet tek përkushtimi ndaj investitorëve, klientëve dhe këshillimit hap pas hap drejt zgjedhjes ideale për investim. Do të dëgjojmë me vëmendje nevojat, dëshirat dhe propozojmë zgjedhjen më të mirë të mundur për klientët.

  • Kompania jonë operon tashmë që 18 vite në të gjitha territoret e Kosovës, duke kryer me sukses projekte të llojeve të ndryshme me sukses.
  • Kualiteti është çelësi dhe resursi që ne kemi zgjedhur. Kualiteti ka një rol të rëndësishëm në kompaninë tonë, sepse kualiteti është faktori që bënë të dallohesh nga të tjerët.
  • Lirimi është një kompani serioze, e cila në strukturimin e saj organizativ dhe të zbatimit udhëhiqet sipas një logjike disa fazore dhe ciklike, përshtatur natyrës së aktivitetit të saj
  • Kompania Lirimi është certifikuar me standarde ndërkombëtar për cilësi i njohur si ISO 9001:2008. Ky certifikim vlenë për të gjitha sektoret e kompanisë sonë, dhe dëshmon se kualiteti është princip i kompanisë sonë

Arritjet.

Shifra të rëndësishme

70+

Projekte të kompletuara

60mijë m2

Madhësia e projektit më të madh

18+

Vite eksperiencë

100+

Antarë stafi

Kënaqësi që jemi njoftuar

BASHKËPUNTORËT