shërbimet

Mermer dhe Granit

Sektori për përpunimin e mermerit dhe granitit, filloi punën në vitin 2003 , sot një fabrikë bashkëkohore në përpunimin e gurëve, mermerve dhe graniteve. Kompania Lirimi ju ofron mermer dhe granite nga vendi dhe mbarë bota. Teknologjia e perdorur në përpunim është e viteve të fundit, e cila ofron mundësinë e realizimit të ideve, fantazisë dhe projekteve tuaja personale dhe profesionale.