ORTO PAPER

ORTO është kompani e prodhimit të letrës e cila operon që nga viti 2014 si pjesë e Lirimi Group. Si një nga kompanitë lider ne kemi ofruar gamë të gjerë të produkteve me kualitetin superior, duke kontribuar në mënyrë të vazhdueshme në të mirë të natyrës dhe mjedisit!

 

Kompania ofron një gamë të gjerë linja prodhimi dhe produkte duke filluar nga qeset e letrës, thasët e letrës industrial, qese letre për furra dhe pjekurina.

THASE LETRE INDUSTRIAL

Thasët e letrës që ORTO prodhon janë të kualitetit të lartë për përdorime të shumëllojshme dhe vijnë në dimensione dhe formate të ndryshme për pesha nga 0.5kg deri në 50kg.

QESE LETRE

ORTO prodhon qese letre të kualitetit të lartë për përdorime të shumëllojshme, të cilat vijnë në dimensione dhe formate të ndryshme dhe janë me mbajtës të fortë për pesha të caktuara.

QESE LETRE PER FURRA & PJEKURINA

Qese letre të dedikuara për furra dhe pjekurina të prodhuara në dy formate: të mbyllura dhe me dritare transparente me kualitet të lartë, në dimensione dhe formate të ndryshme.

Jetësoni idetë
tuaja!