BLINI V është faza e pestë e projektit Blini. Blini V me siperfaqe prej 13,700 m2, përbëhet nga një bllok dhe 140 apartamente. BLINI V shiko projektin Projektuar për të gjeneruar një gjallëri në rrugë, përbërja shumë dinamike e KLINA IV qëndron tek kryqëzimi i dy rrugëve shumë të frekuentuara të Klinës. KLINA IV shiko projektin BLINI IV është faza e katërt e projektit Blini. Blini IV me siperfaqe prej 19,400 m2, përbëhet nga 3 blloqe dhe 105 apartamente. BLINI IV shiko projektin Projektuar për të gjeneruar një gjallëri në rrugë, përbërja shumë dinamike e KLINA III qëndron tek kryqëzimi i dy rrugëve shumë të frekuentuara të Klinës. KLINA III shiko projektin BLINI III është faza e pestë e projektit Blini. Blini III me siperfaqe prej 23,870 m2, përbëhet nga 3 blloqe dhe 139 apartamente. BLINI III shiko projektin