BLINI V është faza e pestë e Kompleksit Blini. Blini ka një bllok dhe sipërfaqe prej XXXX.XX m2. BLINI V Shiko projektin KLINA V është projekti i 5-të, dhe ka XX banesa. KLINA V shiko projektin BLINI IV është faza e katërt e Kompleksit Blini. Blini IV përbëhet nga 3 blloqe dhe ka sipërfaqe prej XXXX.XX m2. BLINI IV View Project